Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Rašově byl založen roku 1894. Podnět k založení sboru dala obec Rašov po nastalých požárech, jež v tom roce v obci zuřily. V obecním představenstvu byli příznivci sboru a díky nim obec opatřila mnohé hasičské potřeby. Inventář sboru obsahoval jednu dvoukolou stříkačku, 2 střechové žebře, 4 pochodně, nosítka, 180 metrů hadic, koše na vodu. Díky tomu se mohl sbor zúčastnit požarů a aktivně proti nim bojovat.

  • Z kroniky obce Rašov:

Založení hasičského  sboru v Rašově.

V roce 1894 sešlo se více  občanů, mezi nimi Karel Mazáč, správce školy, Josef Kozlovský, František Buchta,  Josef Zeman a ještě jiní, by se poradili o zřízení dobrovolného hasičského  sboru. Výsledek porady byl, že se co nejdříve hasičský sbor založí. Karel Mazáč,  správce školy napsal stanovy, které byly místodržitelstvím v Brně schváleny.  Sbor byl sice založen, ale v život uveden byl teprve částečně v roce 1895, pak  již v roce 1896 měl do začátků to nejnutnější. Správce školy výše uvedený napsal  prosby k různým dobrodincům, kteří poskytli sboru peněžité podpory, že mohl  koupiti do začátku to nejnutnější.

Mezi největší dobrodince  čítá sbor zdejší obec, která vystavěla hasičské skladiště, zakoupila hydrofor a  čtyřkolovou stříkačku s příslušenstvím, pak poskytl podporu mor. zem. výbor,  velkostatek lomnický, Hasičská vzájemná pojišťovna, Mor.-slezská výs. vzájemná  pojišťovna, kontribučenský fond a Raiffeisenka v Lomnici, Spořitelna města  Tišnova, banka Slavie v Brně a jiní. Sbor zdejší osvědčil svou zdatnost ve mnoha  požárech.