Hasič je člověk, který žije dvakrát, jednou pro sebe a podruhé pro ostatní.

O nás

Sbor dobrovolných hasičů v Rašově má 62 členů. 38 hasičů a 24 mladých hasičů. Každý rok se zúčastňujeme okrskových závodů v požárním sportu, pořádáme různé kulturní akce a věnujeme se dětem, kterých máme v obci opravdu požehnaně. Hasiči každý rok pořádají tradiční Hasičský ples, Ostatky - maškarní průvod obcí, Pouťovou zábavu, Mikulášskou nadílku

 

 

 

Novinky